Kurz odbornej spôsobilosti – starostlivosť o ľudské telo

Príprava k odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre pracovníkov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Rozsah: 11 vyučovacích hodín, výučba prebieha 2 dni

Ak nemáte istotu, či s ohľadom na Vaše vzdelanie potrebujete odbornú spôsobilosť v starostlivosti o ľudské telo, prosíme, konzultujte to s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice; tel. č.: 055/6220811, 055/6114231

Webová stránka RÚVZ Košice: https://www.ruvzke.sk

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti RÚVZ a vydanie osvedčenia sa spoplatňuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.


Záväzná prihláška na kurz odbornej spôsobilosti:

Prihláška pre jednotlivca
Prihláška pre firmu