Kurz opatrovania – doplnenie vzdelania

Kurz opatrovania – doplnenie vzdelania v súlade s platnou legislatívou

Potrebujete doplniť počet vyučovacích hodín v súlade s platnou legislatívou – Kurz opatrovania?

Úspešne ste absolvovali Kurz opatrovania v Slovenskom Červenom kríži pred viacerými rokmi? Máte vydané Osvedčenie o získanom vzdelaní a zamestnávateľ od vás vyžaduje vzdelanie v rozsahu v zmysle platnej legislatívy?

Príďte sa informovať k nám a zvýšite si šancu na zamestnanie.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk