Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto organizuje akreditovaný Kurz opatrovania s rozsahom 226 hodín.

Rozhodnutie MPSVaR o udelení akreditácie vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania“, č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 21.4.2011; č.s.8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 5.4.2013, č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z.10346/2015 zo dňa  2. 3. 2015, č.s.11105/2016-M_OSS, č.z.23060/2016 zo dňa 26. mája 2016, č.s.6035/2017-M_OSS, č.z.2821/2017 zo dňa 20.januára 2017, č.s.6036/2017-M_OSS, č.z.13829/2017 zo dňa 24.marca 2017, č.s.6937/2020-M_OAK, č.ž. 6165/2020 zo dňa 03.02.2020.

Forma kurzu: prezenčná denná v pracovné dni

Obsah kurzu:

 • Teoretická výučba:
  • Úvod do opatrovateľstva, Komunikácia v opatrovateľstve, Etické princípy a práca s klientom, Anatómia a fyziológia ľudského tela, Opatrovanie pri systémových ochoreniach, Prevencia v opatrovateľskej službe; Sociálne a právne normy, Opatrovanie v detskom veku, Prvá pomoc, Opatrovateľstvo – teoretická výučba
 • Praktická výučba:
  • Opatrovateľstvo – cvičenia
 • Odborná prax:
  • v zmluvnom zariadení sociálnych služieb
 • Skúšky:
  • písomný test a praktická skúška

Miesto výučby: Územný spolok SČK Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 2. poschodie, v príjemnom prostredí a moderne vybavených učebniach pod vedením kvalifikovaných a skúsených lektorov.

Cena kurzu:

 • v zmysle nášho platného cenníka
 • možnosť platby aj na splátky bez navýšenia, 1.splátka min. 100 €
 • v cene kurzu študijné materiály
 • v prípade, že máte možnosť kurz absolvovať cez Úrad práce – RE-PAS, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme so všetkými podkladmi k RE-PASu

Absolvent kurzu:

 • získa Osvedčenie v slovensko-nemeckej alebo slovensko-anglickej verzii platné v SR a v rámci celej EÚ od SČK, organizácie vysoko akceptovanej v zahraničí a pomôže vám získať prácu
 • je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v súlade so zásadami etiky a morálky
 • uplatní sa vo všetkých úsekoch poskytovania kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti v domácnosti a v zariadeniach sociálnych služieb
 • je žiadaný na Slovensku aj v zahraničí

Kurz opatrovania je vhodný je aj pre študentov po absolvovaní strednej školy.


Záväzná prihláška na kurz opatrovania:

Poznámka (napr. zaradenie do kurzu v mesiaci máj)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Pre viac informácií kontaktujte: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk

Na stiahnutie: