Kurz prvej pomoci

Termín a čas kurzu si môžete dohodnúť telefonicky na čísle 0911 622 486, alebo mailom kurzy.ke@redcross.sk

Potvrdenie sa vydáva v deň absolvovania skúšky.

Súbor otázok na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci (Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR  pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizované vo februári 2018) Otázky pre skúšky z poskytovania prvej pomoci


Kontakt:  0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk