Kurz prvej pomoci pre slabozrakých a nevidiacich

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice – mesto je poskytovateľom akreditovaného vzdelávania Kurzov prvej pomoci pre laickú verejnosť.

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou Kurzu prvej pomoci I. pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Obsahom kurzu sú tieto témy:

 

  • Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • Stavy bezprostredne ohrozujúce život
  • Zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach
  • Kardiopulmonálna resistutácia dospelého a dieťaťa

 

Záverečná skúška pozostáva z ústnej skúšky a vypracovania testu za pomoci 1 asistenta nevidiacich.

Absolvent Kurzu prvej pomoci I. pre nevidiacich a slabozrakých ľudí získa od nás Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Účastnícky poplatok na osobu je 30,-€ / 9 vyučovacích hodín (vieme individuálne dohodnúť podmienky, príp. cenu). 1 vyučovacia hodina: 45 min.

V cene kurzu je obed, pitný režim (voda, káva, čaj).

Maximálny počet účastníkov: 10 osôb / 1 skupina

V prípade Vášho záujmu o tento kurz je potrebné doručiť vyplnenú záväznú prihlášku na: kurzy.ke@redcross.sk.

Pevne veríme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Prihláste sa na kurz už dnes

Ďalšie články