Kurzy odbornej spôsobilosti

Prihláška pre jednotlivca
Prihláška pre firmu

V záujme dobrej spolupráce si dovoľujeme uviesť, že kompetenciu posudzovať potrebu odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti (osvedčenia) v zmysle platnej legislatívy má RÚVZ v Košiciach, Ipeľská 1.

Konzultácie o potrebe vzdelávania sa zabezpečujú na telefónnych číslach:

  • Potravinárske prevádzky: 055/7860 165
  • Prevádzky školského stravovania: 055/611 42 13
  • Kúpaliská, bazény, sauny a úpravne vôd, prevádzky starostlivosti o ľudské telo: 055/6220811, 055/6114331

https://www.ruvzke.sk