Kurzy odbornej spôsobilosti

Ponuka kurzov odbornej spôsobilosti:

Záväzné prihlášky na kurzy odbornej spôsobilosti:

V záujme dobrej spolupráce si dovoľujeme uviesť, že kompetenciu posudzovať potrebu odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti (osvedčenia) v zmysle platnej legislatívy má RÚVZ v Košiciach, Ipeľská 1.

Konzultácie o potrebe vzdelávania sa zabezpečujú na telefónnych číslach:

  • Potravinárske prevádzky: 055/7860 165
  • Prevádzky školského stravovania: +421 915 921 133
  • Kúpaliská, bazény, sauny a úpravne vôd, prevádzky starostlivosti o ľudské telo: 055/6220811, 055/6114331
  • Webová stránka RÚVZ Košice: https://www.ruvzke.sk