Miestne spolky

GRANTOVÁ VÝZVA 2023

Územný spolok SČK Košice-mesto vyhlasuje Grantovú výzvu za účelom podpory svojich Miestnych spolkov a svojich dobrovoľníkov, ale aj novovznikajúcich miestnych spolkov v rámci územného pôsobenia ÚzS SČK Košice-mesto s cieľom motivácie a podpory dobrovoľníckej činnosti na území mesta Košice.

Tešíme sa na Vaše projekty, ktorých podporou a realizáciou bude naplnené základné poslanie SČK v súlade so 7 princípmi medzinárodného hnutia ČK a ČP.

 

CHCEŠ PRACOVAŤ AKO DOBROVOĽNÍK SČK? PRÍĎ MEDZI NÁS A STAŇ SA NAŠIM ČLENOM.

Členom SČK sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním hnutia. Fyzická osoba môže byť členom SČK, len ak je staršia ako 15 rokov.

Členstvo v Slovenskom Červenom kríži (ďalej aj len „členstvo“) je dobrovoľné, uskutočňuje sa na základe registrácie. Registráciu člena vykoná miestne príslušný Územný spolok SČK, ktorému uchádzač o členstvo podá písomnú prihlášku.

Uchádzač o členstvo sa môže rozhodnúť, či sa bude podielať na plnení úloh SČK, jednotlivých aktivitách ako:

 • člen niektorého Miestneho spolku SČK (vo svojom okolí)
 • individuálny člen SČK.

MIESTNE SPOLKY SČK:

 • sú základným článkom výstavby SČK,
 • ich hlavným poslaním je konkrétna účasť členov na plnení úloh SČK,
 • môžu sa špecializovať na vybraný okruh činnosti – šírenie myšlienok a princípov Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, v oblasti prvej pomoci, na zabezpečovaní a podpore bezpríspevkového darcovstva krvi, v zdravotnej výchove na školách, humanitnej činnosti, … 
 • zakladajú sa na základe registrácie schválenej výkonnou radou územného spolku SČK,
 • majú najmenej 5 členov.

Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH MIESTNYCH SPOLKOV:

 • spoločné  odbery a mobilné odbery  krvi (kampane: Valentínska kvapka krvi, Študenstská kvapka a iné,Daj pár deci; oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi),
 • prezentácia prvej pomoci,
 • základné a stredné školy – družstvá prvej pomoci – účasť na súťažiach,
 • pomoc pri príprave jednotlivcov k darcovstvu krvi,
 • realizácia rôznych sociálnych projektov, napr. v r. 2017 „Pomáhame potravinami“ , potravinové zbierky v spolupráci so spoločnosťou Kaufland,
 • potravinové zbierky pre krízové centrá a ľudí v núdzi,
 •  pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii (napr. zbierky šatstva, potravínpre konkrétne rodiny),
 • pomoc pri realizácii celoslovenskej zbierky SČK,
 • v spolupráci s Územným spolkom Košice – mesto prednášky v rámci zdravia, v sociálnej oblasti – pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom a členom ich domácnosti,
 • účasť na aktivitách a projektoch  územného spolku.

Deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov môžu úlohy SČK plniť v rámci Mládeže SČK alebo v miestnom spolku.

KONTAKT PRE MIESTNE SPOLKY A ZÁUJEMCOV O DOBROVOĽNÍCTVO V RÁMCI SČK:

 • Adresa: Slovenský Červený kríž , ÚzS Košice-mesto, Komenského 19, 040 01  Košice
 • Tel. č.: 0911 622 486
 • E-mail: kurzy.ke@redcross.sk

ZOZNAM MIESTNYCH SPOLKOV SČK, územný spolok KOŠICE – MESTO S KOREŠPONDENČNOU ADRESOU :

poradové číslonázov spolkuadresa
1MČ Košice-KavečanyVyšná 146/6, 040 01 Košice-Kavečany
2MČ Košice-BarcaOsloboditeľov 9, 040 17 Košice-Barca
3MČ Košice-Krásna nad HornádomMÚ MČ Košice-Krásna n. H., Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna n. H.
4Univerzitná nemocnica L. Pasteura KošicePokroku 16, 040 11 Košice
5Železničná nemocnica s poliklinikou KošiceMasarykova 9, 040 01 Košice
6NTS SR, pracovisko KošiceTrieda SNP 1, 040 11 Košice
7Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachIpeľská 1, 040 11 Košice
8ZŠ Gemerská 2Gemerská 2, 040 01 Košice
9Spojená škola sv. košických mučeníkovČordákova 50, 040 23 Košice
10ZŠ Kežmarská 28Kežmarská 309/28, 040 11 Košice
11ZŠ Park Angelinum 8Park Angelinum 8, 040 01 Košice
12SZŠ Kukučínova 40Kukučínova 40, 040 01 Košice
13SZŠ Moyzesova 17Moyzesova 17, P.O.BOX C-46, 041 76 Košice
14Gymnázium M.R. ŠtefánikaNámestie L. Novomeského 4, 040 01 Košice
15Gymnázium Poštová 9Poštová 532/9, 040 01 Košice
16Gymnázium sv. Tomáša AkvinskéhoZbrojničná 3, 040 01 Košice
17Gymnázium a OG TrebišovskáTrebišovská 12, 040 11 Košice
18Gymnázium Alejová 1Alejová 1, 040 11 Košice
19Obchodná akadémia Watsonova 61Watsonova 61, 040 01 Košice
20Školský internát Medická 2Medická 2, 040 11 Košice
21Dopravný podnik mesta Košice, a.s.Bardejovská 373/6, 040 11 Košice
22DSS SČK ÚzS Košice-mestoKomenského 19, 040 01 Košice
23ALGMED s.r.o.Lichardova 29, 040 01 Košice
24Súkromné gymnázium FUTURUMLetná 42, 040 01 Košice
25FPT Slovakia s.r.o.Južná trieda 6, 040 01 Košice

Tu môže byť názov Vášho nového miestneho spolku SČK. Ak máte záujem o založenie miestneho spolku, neváhajte nás kontaktovať.
Radi Vám pri tom pomôžeme.