Miestne spolky

CHCEŠ PRACOVAŤ AKO DOBROVOĽNÍK SČK? PRÍĎ MEDZI NÁS A STAŇ SA NAŠIM ČLENOM.

Členom SČK sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním hnutia. Fyzická osoba môže byť členom SČK, len ak je staršia ako 15 rokov.

Členstvo v Slovenskom Červenom kríži (ďalej aj len „členstvo“) je dobrovoľné, uskutočňuje sa na základe registrácie. Registráciu vykoná predseda (výbor) miestneho spolku, ktorému uchádzač o členstvo podá písomnú prihlášku. Registráciu individuálneho člena vykoná Územný spolok SČK (ďalej aj len „územný spolok“), ktorému uchádzač o členstvo podá písomnú prihlášku.

Uchádzač o členstvo sa môže rozhodnúť, či sa bude podielať na plnení úloh SČK, jednotlivých aktivitách ako:

 • člen niektorého Miestneho spolku SČK (vo svojom okolí)
 • individuálny člen SČK.

MIESTNE SPOLKY SČK:

 • sú základným článkom výstavby SČK,
 • ich hlavným poslaním je konkrétna účasť členov na plnení úloh SČK,
 • môžu sa špecializovať na vybraný okruh činnosti – šírenie myšlienok a princípov Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, v oblasti prvej pomoci, na zabezpečovaní a podpore bezpríspevkového darcovstva krvi, v zdravotnej výchove na školách, humanitnej činnosti, … 
 • zakladajú sa na základe registrácie schválenej výkonnou radou územného spolku SČK,
 • majú najmenej 5 členov.

Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH MIESTNYCH SPOLKOV:

 • spoločné  odbery a mobilné odbery  krvi (kampane: Valentínska kvapka krvi, Študenstská kvapka a iné,Daj pár deci; oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi),
 • prezentácia prvej pomoci,
 • základné a stredné školy – družstvá prvej pomoci – účasť na súťažiach,
 • pomoc pri príprave jednotlivcov k darcovstvu krvi,
 • realizácia rôznych sociálnych projektov, napr. v r. 2017 „Pomáhame potravinami“ , potravinové zbierky v spolupráci so spoločnosťou Kaufland,
 • potravinové zbierky pre krízové centrá a ľudí v núdzi,
 •  pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii (napr. zbierky šatstva, potravínpre konkrétne rodiny),
 • pomoc pri realizácii celoslovenskej zbierky SČK,
 • v spolupráci s Územným spolkom Košice – mesto prednášky v rámci zdravia, v sociálnej oblasti – pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom a členom ich domácnosti,
 • účasť na aktivitách a projektoch  územného spolku.

Deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov môžu byť členmi SČK a podieľať sa na  činnosti v rámci MLÁDEŽE SČK.

KONTAKT PRE MIESTNE SPOLKY A ZÁUJEMCOV O DOBROVOĽNÍCTVO V RÁMCI SČK:

 • Adresa: Slovenský Červený kríž , ÚzS Košice-mesto, Komenského 19, 040 01  Košice
 • Tel. č.: 0911 622 486
 • E-mail: kurzy.ke@redcross.sk

ZOZNAM MIESTNYCH SPOLKOV SČK, územný spolok KOŠICE – MESTO S KOREŠPONDENČNOU ADRESOU :

poradové číslonázov spolkuadresa
1MČ KavečanyVyšná 146/6, 040 01 Košice-Kavečany
2MČ Ťahanovce – sídliskoAmerická trieda 15, 040 13 Košice-sídlisko Ťahanovce
3MČ BarcaOsloboditeľov 9, 040 17 Košice-Barca
4MČ Šaca
5MČ Krásna nad HornádomOpátska 18, 040 18 Košice-Krásna nad Hornádom
6I. KAIM FNsP, Trieda SNP 1Poľovnícka, 040 11 Košice
7Univerzitná nemocnica L. Pasteura KošicePokroku 16, 040 11 Košice
8Železničná nemocnica s poliklinikou KošiceMasarykova 9, 040 01 Košice
9NTS SR, pracovisko KošiceTrieda SNP 1, 040 11 Košice
10Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachIpeľská 1, 040 11 Košice
11Košická kynologická záchranárska brigádaŽižkova 27, 040 01 Košice
12ZŠ FábryhoFábryho 44, 040 22 Košice
13ZŠ Jozefa UrbanaJenisejská 22, 040 12 Košice
14ZŠ GemerskáGemerská 2, 040 01 Košice
15ZŠ AbovskáAbovská 36, 040 17 Košice-Barca
16ZŠ JanigovaJanigova 1327/2, 040 11 Košice-KVP
17ZŠ Mateja LechkéhoUlica, Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice
18MS SČK pri spojenej škole sv. košických mučeníkovČordákova 50, 040 23 Košice
19ZŠ KežmarskáKežmarská 309/28, 040 11 Košice
20ZŠ BernolákovaBernolákova 424/16, 040 11 Košice
21ZŠ Park AngelinumPark Angelinum 8, 040 01 Košice
22SZŠ KukučínovaKukučínova 40, 040 01 Košice
23SZŠ MoyzesovaMoyzesova 17, P.O.BOX C – 46
24SZŠ sv. AlžbetyMäsiarska 25, 040 01 Košice
25SPŠ DopravnáHlavná 113, 040 01 Košice
26OU AlejováAlejová, 040 11 Košice
27SOŠ automobilováMoldavská 2, 040 01 Košice
28SOŠ OstrovskéhoOstrovského 1, 040 01 Košice
29Gymnázium ŠrobárovaBauerova 28, 040 23 Košice
30Gymnázium M.R. ŠtefánikaNámestie L. Novomeského 4, 040 01 Košice
31Gymnázium PoštováPoštová 532/9, 040 01 Košice
32Gymnázium sv. Tomáša AkvinskéhoZbrojničná 3, 040 01 Košice
33Gymnázium a OG TrebišovskáTrebišovská 12, 040 11 Košice
34Gymnázium AlejováAlejová 1, 040 11 Košice
35Gymnázium Park mládežePark mládeže 5, 040 01 Košice
36Evanjelické gymnázium J.A. KomenskéhoŠkultétyho 10, 040 01 Košice
37Obchodná akadémia WatsonovaWatsonova 61, 040 01 Košice
38SOŠ GemerskáGemerská 1, 040 11 Košice
39SOŠ BocatiovaBocatiova 1100, 040 01 Košice
40Školský internát A. GarbanaWerferova 10, 040 11 Juh
Dénešová 55, 040 23 Košice
41Školský internát MedickáMedická 2, 040 11 Košice
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.Bardejovská 373/6, 040 11 Košice
43DSS SČK ÚzS Košice-mestoKomenského 19, 040 01 Košice
44ALMED KošiceLichardova 29, 040 01 Košice
45Súkromné gymnázium FUTURUMGrešákova 1, 040 01 Košice
46MS pri MČ Košice-Staré mestoHviezdoslavova 7, 040 01 Košice
47MS pri FPT Slovakia s.r.o.Južná trieda 6, 040 01 Košice

Tu môže byť názov Vášho nového miestneho spolku SČK. Ak máte záujem o založenie miestneho spolku, neváhajte nás kontaktovať.
Radi Vám pri tom pomôžeme.