Mikuláš prišiel aj do Domova sociálnych služieb SČK Košice-mesto

Aj k nám dnes do Domu Červeného kríža v Košiciach zavítal Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom, aby obdaroval našich klientov Domova sociálnych služieb.

Ďalšie články