Mobilný odber krvi v spoločnosti FPT Slovakia

Dňa 18.4.2023 v spoločnosti FPT Slovakia s.r.o. v Košiciach uskutočnila Národná transfúzna služba SR výjazdový odber krvi v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, ÚzS Košice-mesto. 
S úsmevom na tvári a dobrým pocitom na srdci odchádzali po odbere darcovia – zamestnanci spoločnosti FPT, ktorým srdečne ďakujeme za tento prejav ľudskosti. 
Osobitné ocenenie patrí p. Tomkovej za nábor spolupracovníkov na bezpríspevkové darcovstvo ako aj ňou darované kvapky krvi a za zabezpečenie príjemného prostredia pre darcov aj členov NTS pre efektívny priebeh darovania. Taktiež ďakujeme zdravotnej poisťovni Dôvera za účasť na akcii a za vitamínové doplnky pre darcov.
Celkovo krv darovalo 15 darcov, z toho 10 prvodarcov. Veríme, že k tomuto krásnemu činu darovania život zachraňujúcej tekutiny inšpirujú do budúcna aj ostatných kolegov, ako aj ďalšie spoločnosti v Košiciach.
 

Ďalšie články