Informácie k mobilnému odberovému miestu (Ipeľská 1, Košice)

 ČO MUSÍTE VEDIEŤ O ODBEROVOM MIESTE

 • Testovanie je dobrovoľné, bez nároku na úhradu.
 • Antigénový test je vhodný:
  • u pacientov, ktorí majú klinické príznaky respiračného ochorenia,
  • u pacientov 10 – 14 dní od začiatku ochorenia COVID-19, ktorí už nemajú klinické príznaky,
  • u pacientov medzi 6. – 10. dňom od kontaktu s pacientom, ktorý mal RT-PCR metodikou potvrdenú prítomnosť infekcie COVID-19 a nemá príznaky,
  • pri pravidelnom testovaní v intervale 7 – 10 dní.
 • Antigénový test nie je vhodný:
  • u bezpríznakových pacientov, ktorí sú 1. – 5. deň po kontakte s pacientom s ochorením COVID-19.
 • Testovanie prebieha za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti sú pravidelne dezinfikované.
 • Vzorky potrebné pre testovanie odoberá iba zdravotnícky personál. Vzorky sú bezpečne zlikvidované certifikovanou organizáciou.
 • Zdravotníci sú vopred testovaní.
 • Test môžete absolvovať na našom odbernom stredisku Ipeľská 1 v Košiciach po objednaní sa na testovanie online a to v čase:
  • Pondelok až sobota:
   • 08:00 do 12:00 hod.
   •  
   • 12:00 do 13:00 hod. (obedňajšia prestávka)
   • 13:00 do 17:00 hod.

NETESTUJE SA: v nedeľu, štátne sviatky a dni pracovného pokoja.

OBJEDNANIE SA NA ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE ONLINE: http://old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

INFORMÁCIE MOM IPEĽSKÁ 1, KOŠICE: informácie poskytujeme od 13:00 do 15:00 na 0948 421 130; mom.ke@redcross.sk (Pozor! Neslúži pre objednanie sa na testovanie, iba informácie.).

UPREDNOSTNENÍ ČAKATELIA NA TESTOVANIE:

 • tehotné ženy, matky s malými deťmi, seniori nad 65 rokov, osoby s ŤZP.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBEROVOM MIESTE

 • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky sú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a u detí do 15 rokov kartičkou poistenca.
 • Po registrácii dostanete pridelené číslo.
 • Výsledok z testovania Vám bude zaslaný formou SMS správy.
 • O vystavenie výsledku z testovania v papierovej forme požiadajte personál administratívy.
 • Následne si vyfúkajte nos a odkašlite, vreckovku zahoďte.

ODBER – PRI OKIENKU

 • Zdravotníkovi ukážete pridelené číslo za účelom kontroly.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Výsledok z testovania Vám bude zaslaný formou SMS správy na telefónne číslo, ktoré ste zadali pri registrácii.
 • Ak ste nežiadali o vystavenie výsledku z testovania v papierovej forme, môžete opustiť odberové miesto.
 • V prípade, ak ste požiadali personál MOM aj o vystavenie výsledku z testovania v papierovej forme, na výsledok počkáte vo vyhradenom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV V PAPIEROVEJ FORME

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Zdravotník Vám diskrétne odovzdá výsledok z testovania, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 14-dňovej karantény.

Ing. Zuzana Jusková, MBA, v.r.

riaditeľka Slovenského Červeného kríža, ÚzS Košice-mesto  


UŽITOČNÉ INFORMÁCIE A WEBOVÉ ODKAZY

V prípade otázok a problémov v rámci využívania služieb Národného zdravotníckeho informačného systému (NCZI) využite CALL centrum NCZI: 02/32 35 30 30 alebo vyplňte údaje v kontaktnom formulári  na: https://www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/kontaktny-formular.aspx.

Overenie výsledku testu, úprava osobných údajov po registrácii, zrušenie termínu testovania a ako postupovať, ak od odberu uplynulo viac ako 5 dní a ešte Vám neprišla SMS o negatívnom výsledku z testovania, viac informácií na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-validate-patient.php.

Testovanie na Covid-19 antigénovými a PCR testami v meste Košice, informácie v odkaze tu: korona.kosice.sk/testy

Testovanie na Covid-19 antigénovými testami v mobilných odberových miestach Slovenského Červeného kríža na Slovensku, informácie v odkaze tu: redcross.sk/korona/2020/12/02/mobilne-odberove-miesta


INFORMÁCIE MOM IPEĽSKÁ 1, KOŠICE: informácie poskytujeme od 13:00 do 15:00 na 0948 421 130; mom.ke@redcross.sk (Pozor! Neslúži pre objednanie sa na testovanie, iba informácie.).