Možnosti psychologickej pomoci – COVID-19

Snahou Psychosociálneho centra Košice je promptná odborná pomoc všetkým ľuďom,  ktorí sa v tomto náročnom a neľahkom čase cítia v ohrození, nepohode, úzkosti a obavách z budúcnosti. V rámci služieb Psychosociálneho centra poskytujeme možnosti telefonického alebo emailového poradenstva.

Telefonické linky na akútnu pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú:

  • Na telefónnom čísle +421 918 451 451 v riadnom pracovnom čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.   počas pracovných dní je k dispozícii psychiatrická  pomoc
  • Na telefónnom čísle  +421 918 451 452 v riadnom pracovnom čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.  počas pracovných dní je k dispozícii psychologická pomoc
  • Na telefónnom čísle + 421 918 538 735  je pohotovostná psychologická pomoc od 07:00 hod. do 19:00 hod. každý deň

Kontaktovať nás môžete taktiež mailom na riaditel@pscentrum.sk každý deň od 7.00 do 19.00 hodiny. 

Tieto kontakty slúžia na pomoc pri psychických ťažkostiach. V prípade, že máte otázky týkajúce sa prevencie, šírenia či príznakov COVID-19, preštudujte si nasledujúci link:

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

Pri akýchkoľvek príznakoch respiračného ochorenia (kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesti hrdla, teplota, bolesti kĺbov a svalov, únava) v prvom rade telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a informujte sa o ďalšom postupe. V prípade, ak ste psychiatricky liečený a došlo k zhoršeniu psychického stavu, kontaktujte telefonicky svojho ambulantného psychiatra. 

 

Vzhľadom na krízový stav v súvislosti s COVID-19, môžu mať niektorí jedinci pocit ohrozenia, strachu, neistoty a úzkosti. V prípade, že neviete tento psychický stav zvládnuť, ponúkame dostupné a vhodné možnosti pomoci. 

Možnosti pomoci a psychologického poradenstva telefonicky alebo cez internet: 

pre všetkých, ktorí sa v tomto náročnom a neľahkom čase cítia v ohrození, nepohode, úzkosti a obavách z budúcnosti (pre viac info kliknite sem)

Ďalšie články