Nadácia SPP _ grantový program SPPoločne pre komunity

Projekt SČK Košice-mesto: S radosťou do záhrady.

Aj vďaka finančnej podpore Nadácia SPP v grantovom programe SPPoločne pre komunity, za účelom ochrany a tvorby životného prostredia sme mohli finančné prostriedky použiť na náter dreveného oplotenia v záhrade Domova sociálnych služieb SČK Košice-mesto.
 

Ďalšie články