Nadácia SPP – grantový program SPPoločne pre komunity

Projekt SČK Košice-mesto: S radosťou do záhrady.

Zrealizované vyvýšené záhony nám v našej záhrade Domova sociálnych služieb SČK Košice-mesto počas jesene krásne zakvitli a z vypestovanej zeleniny a byliniek sa môžu tešiť aj prijímatelia sociálnej služby, ktorí pri pohybe musia využívať invalidné vozíky a to vďaka finančnej podpore Nadácia SPP v grantovom programe SPPoločne pre komunity, za účelom: ochrany a tvorby životného prostredia. Vyvýšené záhony prispeli k rozvoju ich pracovných zručností, učeniu sa myslieť a riešiť problémy, spolupracovať s druhými, riešeniu konfliktov, naučia sa mať túžby a bojovať za svoje ciele.
 

Ďalšie články