Nadácia SPP – grantový program SPPoločne pre komunity

Ďakujeme Nadácii SPP za finančnú podporu v grantovom programe SPPoločne pre komunity, za účelom: ochrany a tvorby životného prostredia. Názov nášho projektu: S radosťou do záhrady.

Finančné prostriedky využijeme na zaobstaranie vyvýšených záhonov, náter dreveného plota. Projekt budeme realizovať v záhrade SČK, územného spolku Košice-mesto. Prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú ťažké pohybové problémy a pri pohybe využívajú invalidné vozíky, prípadne kočiare spolu s pracovníkmi a dobrovoľníkmi v domove sociálnych služieb, ambulantnej formy.
V záhrade absolvujú pracovnú terapiu prijímatelia aj v súčasnosti, ale iba tí, ktorí sú plne mobilní. Nemobilní prijímatelia sa k záhonom, nevedia priblížiť tak, aby vedeli aj oni rozvíjať svoje pracovné zručnosti a tým kognitívny  a nonkognitívny rozvoj osobnosti, tiež  jemnú a hrubú motoriku.
Preto spolu navrhli využiť vyvýšené záhony, kde budú mať priamy prístup k starostlivosti o rôzne bylinky, rastlinky a kvietky. Čo prispeje k rozvoju ich  pracovných zručností, učeniu  sa myslieť a riešiť problémy, spolupracovať s druhými, riešeniu konfliktov, naučia sa mať túžby, bojovať za svoje ciele.

Ďalšie články