Národný projekt : Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám