NÁŠ KURZ OPATROVANIA JE UZNÁVANÝ DOMA AJ V ZAHRANIČÍ

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto otvára

KURZ OPATROVANIA 15. apríla 2024 o 14:30 hod.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť:

1.cez e-formulár: http://kosice.redcross.sk/kurz_opatrovania

2. osobne: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, 2. poschodie

Bližšie informácie v časti Kurzy: https://redcross.sk/kosice-mesto/

alebo 0911 622 486, kurzy.ke@redcross.sk

Tešíme sa na Vás!

Pripravujete sa na  povolanie opatrovateľa v zariadeniach sociálnych služieb?

Slovenský Červený kríž patrí k lídrom vo vzdelávaní opatrovateľov. Lektormi kurzu sú zdravotnícki pracovníci a  prax účastníkov prebieha v rôznych sociálnych zariadeniach. Kurz v rozsahu 226 hodín je akreditovaným kurzom s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí. Certifikát poskytujeme v slovenskom a nemeckom alebo anglickom jazyku. Naši absolventi sa vedia uplatniť v rámci celej Európskej únie. Súčasťou kurzu je 16-hodinový kurz prvej pomoci.

Tento kurz môžete absolvovať aj prostredníctvom programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kurz ocenia aj rodinní príslušníci, ktorí sa starajú o blízkeho človeka.

Ďalšie články