Návšteva projektu

Dňa 23.4.2013 náš projekt CESTA navštívila delegácia Švajčiarskej konfederácie zastúpená Ulrichom Stuerzingerom, Antonom Hagenom, Ralphom Friedlaenderom, Barbarou Hell a Lajosom Szabom, a Úradu vlády SR v zastúpení Ivanom Ivančinom. Cieľom stretnutia bolo informovať o progrese implementácie projektu a o ďalších plánovaných aktivitách. 

Zástupcovia projektového tímu – Lucia Cangárová, Erika Lepeňová, Radomír Tóth a Iveta Baková, v krátkosti predstavili najvýznamnejšie doteraz zrealizované činnosti:

  • študijná cesta vo Švajčiarsku;
  • príprava a začiatok realizácie vzdelávacieho programu;
  • socializačné aktivity klientov;
  • zazmluvnenie zhotoviteľa stavby a začiatok realizácie stavebných prác „Stavebné úpravy a prístavba ROSA“.

Súčasťou bola prehliadka staveniska a návšteva klientov v zariadení DSS v náhradných priestoroch. Návšteva pokračovala diskusiou k definovaniu ďalších krokov a výziev v implementácii projektu.

  

0