Návšteva z Bruselu

16. septembra nás navštívili predstavitelia miest, ktoré boli v minulosti európske hlavné mestá dobrovoľníctva. Návštevníkom sme ukázali služby Slovenského Červeného kríža Košice – mesto.

16. september 2019

Ďalšie články