Nový humanitárny stan aj pre SČK ÚzS Košice-mesto

Ďakujeme za sponzorský dar – nový humanitárny stan, ktorý bol doručený aj pre SČK územný spolok Košice-mesto.
#dakujeme #sckkosicemesto #slovenskycervenykriz

ako sponzorský dar (pre viac info kliknite sem).

Ďalšie články