Oceňovanie darcov krvi zo dňa 21.06.2018

Oceňovanie darcov krvi.

 

Dňa 21. júna 2018  na Radnici Miestneho úradu Staré mesto sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie plakiet MUDr. J. Jánskeho a medaily profesora MUDr. Jána Kňazovického.

V úvode darcov privítala a  poďakovala pani riaditeľka ÚzS SČK  a darcov pozdravil a svoju úctu a vďaku vyjadril   i predseda Košického samosprávneho kraja Ing. R. Trnka.

Svojim prednesom , tancom a spevom darcov potešili študenti Konzervatória Exnárova v Košiciach.

Spolu bolo ocenených 177 darcov krvi:

bronzovú plaketu si prevzalo 79 darcov z toho 14 žien,

striebornú plaketu 49 darcov krvi z toho 3 ženy,

zlatú plaketu 29 darcov z toho 4 ženy,

diamantovú plaketu 15 darcov krvi z toho 3 ženy,

a medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického 5 darcov krvi.

Ďalšie články