Oceňovanie a výhody pre darcov krvi

Ďakujeme Vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím darovať krv zmenili život. Blahoželáme Vám k získaniu plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za viacnásobné bezpríspevkové darovanie krvi.

Prináleží Vám plaketa? Ak ste dovŕšili príslušný počet odberov:

 1. Vypíšte tlačivo Návrh na udelenie ocenenia za BDK na odberovom mieste.
 2. Dajte ho potvrdiť personálu.
 3. Vhoďte tlačivo do schránky územného spolku v mieste odberu alebo ho pošlite na adresu Územného spolku SČK Košice-mesto.
 4. Pozvánku na slávnostné oceňovanie darcov krvi zasielame e-mailom alebo poštou.

Spôsoby vyzdvihnutia ocenenia (plakety alebo medaily):

 1. Na slávnostnom oceňovaní organizovanom Územným spolkom SČK Košice-mesto.
 2. Individuálne – prevzatie osobne v piatok 07:00 – 14:00 v Dome SČK, Komenského 19, Košice, 2. poschodie (po červenej šípke).
 3. Poštou na adresu.

Prevziať ocenenie môže aj  blízka osoba s pozvánkou od SČK.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

 • Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
 • Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
 • Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
 • Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
 • Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov
 • Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi

Odber celej krvi darca krvi sa počíta za 1 odber.

Odber krvnej plazmy sa počíta ako darovanie celej krvi, teda 1 odber.

Odber krvných doštičiek – trombocytov sa počíta ako 2 odbery krvi, dôvodom je náročnosť samotného procesu odberu trombocytov.

Veríme, že Vám tieto ocenenia  budú pripomínať  nezištnú pomoc ľuďom a  rodina, priatelia a kolegovia budú na vás darcov krvi hrdí.  

VIAC INFORMÁCIÍ K DAROVANIU KRVI NÁJDETE TU: darujkrv.redcross.sk

Výhody a zľavy pre ocenených darcov krvi

Preukaz držiteľa ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi môžete použiť za účelom získania špecifických výhod externými spoločnosťami, zamestnávateľmi, zdravotnými poisťovňami, mestami a obcami.

Vitamínové balíčky a výhody od zdravotných poisťovní

Cestovné výhody 

Prímestská pravidelná autobusová doprava v Košickom a Prešovskom kraji a mestská hromadná doprava v Košiciach:

Benefity v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja


Adresa: SČK Územný spolok Košice – mesto, Komenského 19, Košice, 2.poschodie, červená šípka

Kontakt: 0948 123 371; kosice@redcross.sk