Opatrovateľská služba

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto pokračuje v poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách od 1. apríla 2021 prioritne občanom mesta Košice.

Ak máte príbuzných, ktorí potrebujú starostlivosť v domácom prostredí počas dňa, kontaktujte nás.

Pomôžeme Vám pri vybavovaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti.

Kontakt: 0903 782 836, poradna.ke@redcross.sk

Ďalšie články