Organizačná štruktúra SČK ÚzS Košice – mesto

Územná rada  Územného spolku SČK Košice – mesto na obdobie 2022 – 2025

  • Predsedníčka: MUDr. Daniela Ogurčáková
  • Podpredsedníčka: PhDr. Angelika Prevozňáková
  • Členovia: Anna Šemorádiková, Mgr. Ľubica Fedorová, Martina Galdunová

Kontrolná rada Územného spolku SČK Košice – mesto

  • Predseda:  Miroslav Ogurčák
  • Riaditeľka : Ing. Zuzana Jusková, MBA

Snem Územného spolku SČK Košice-mesto sa uskutočnil v decembri 2021.

Snem územného spolku SČK Košice-mesto 08.12.2021
Snem územného spolku SČK Košice-mesto 08.12.2021