Organizačná štruktúra SČK ÚzS Košice – mesto

Územná rada  Územného spolku SČK Košice – mesto na obdobie 2017 – 2020

  • Predsedníčka: MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
  • Podpredsedníčka: MUDr. Katarína Strmenská, MPH
  • Členovia:  MUDr. Daniela Ogurčáková, PhDr. Angelika Prevozňáková, MUDr. Katarína Sedliaková

Kontrolná rada Územného spolku SČK Košice – mesto

  • Predseda:  Miroslav Ogurčák
  • Členovia:  Jozefina Forišová,  Ing. Janka Rajňáková
  • Riaditeľka : Ing. Zuzana Jusková, MBA

Snem Územného spolku SČK Košice-mesto sa uskutočnil v apríli 2017.