Oznam darcom krvi – osobné prevzatie ocenenia za BDK

Vážení darcovia krvi,

Vaše ocenenie za bezpríspevkové darcovstvo krvi nebude možné prevziať si osobne v SČK územnom spolku Košice-mesto v termíne od 03.03.2023 do 14.03.2023. Potvrdené a vyplnené tlačivo „Návrh na udelenie ocenenia za BDK“ zašlite prosím na kosice@redcross.sk alebo vhoďte do poštovej schránky: 1) DOM SČK na Komenského 19, Košice 2) odberové pracovisko NTS SR alebo HTO. Následne Vás budeme kontaktovať pre dohodnutie formy a termínu prevzatia.

V prípade potreby vyhotovenia duplikátu preukazu k udelenému oceneniu píšte na kosice@redcross.sk alebo +421 948 123 371.

Tlačivo: https://redcross.sk/kosice-mesto/wp-content/uploads/sites/13/2020/11/Navrh-na-udelenie-plakety.pdf

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto.

Ďalšie články