Oznam pre stravníkov jedálne SČK ÚzS Košice-mesto

Vážení stravníci,

s účinnosťou od 01.06. 2020 je cena obedového menu pre VÝDAJ OBEDOV (polievka + hl. jedlo + jednorazový obal) pre verejnosť 4,50 € (hl. jedlo 3,50 € a polievka 1 €) a pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku (nad 70%) 3,40 € (registrácie na 0903 782 836 alebo poradna.ke@redcross.sk).

S účinnosťou od 01.06. 2020 je pre DONÁŠKU OBEDOV iba pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku (nad 70%) platný nasledovný cenník​: 

  • obedového menu vrátane dopravy (polievka + hl. jedlo + jednorazový obal) je 4,40 € (obedové menu 3,40 € + doprava 1 €) s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Staré mesto alebo Západ (registrácie na 0903 782 836 alebo poradna.ke@redcross.sk)
  • obedové menu vrátane dopravy pre dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Sever zostáva nezmenená a to 3,40 €; dopravu zabezpečuje miestny úrad MČ Košice-Sever

Ďalšie články