Oznam stravníkom jedálne SČK (23.06.2022)

Milí stravníci Jedálne SČK, od 29.08.2022 do 02.09.2022 (35. týždeň) bude Jedáleň SČK na Komenského 19 v Košiciach zatvorená. Opäť sa na Vás tešíme 05.09.2022.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto

Ďalšie články