Poďakovanie anonymnej darkyni narcisov

Veľké poďakovanie SČK Košice – mesto patrí šľachetnej anonymnej darkyni narcisov.

Vďaka nej sme sa o radosť z týchto krásnych kvetov mohli podeliť s našimi stravníkmi v jedálni SČK a prijímateľmi sociálnej služby.

Ďalšie články