Poďakovanie dobrovoľníkom, mestu Košice, USS Košice s.r.o.

Aj touto cestou sa chceme úprimne poďakovať dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža, ktorí v spolupráci s dobrovoľníkmi zo Záchrannej služby Východ a Kynologickej záchrannej jednotky poskytujú zdravotnú asistenciu odídencom z Ukrajiny už od samotného zriadenia hot-spotu pri kúpalisku Červená hviezda v Košiciach.
 
Dobrovoľníci sa po celú dobu striedajú v službách nepretržite 24 hodín. Počas ich dobrovoľníckej služby ste sa stretli s rôznymi prípadmi, menej závažnými, ale aj náročnými. Spoločne ste poskytli zdravotnícku pomoc odídencom v rozsahu 2377 hodín.
 
Všetkým Vám patrí poďakovanie za Vašu ochotu pomáhať, za nepretržité nasadenie v službách pomoci zraniteľným osobám a tiež za bezproblémovú spoluprácu s našou organizáciou.
 
Zároveň sa chceme poďakovať Magistrátu mesta Košice a U.S. Steel Košice s.r.o., za poskytnutie finančnej dotácie pre potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti odídencom z Ukrajiny v hot-spote Červená hviezda.

Ďalšie články