Poďakovanie dobrovoľníkom

Dňa 2.12.2019 sme pripravili pre našich dobrovoľníkov "Záverečné stretnutie dobrovoľníkov 2019".

Aj takouto formou sa chceme dobrovoľníkom nášho spolku poďakovať za dobrovoľnícku činnosť, a to hlavne v oblasti vzdelávania prvej pomoci,  HIV/AIDS prevencie, spolupráce so seniormi, ktorú zvládajú popri školských povinnostiach, keďže ide prevažne o študentov košických gymnázií. Pani riaditeľka tiež vyhodnotila činnosť dobrovoľníkov za rok 2019, ich prínos a načrtli sa úlohy pre rok 2020. Dobrovoľníci dostali od nás Ďakovné listy a upomienkové predmety, bola aj pizza a občerstvenie.

 

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu aj v ďalšom roku.

 

Autor fotografií: Arnold Kratochvíl

Dňa 2.12.2019 sme pripravili pre našich dobrovoľníkov "Záverečné stretnutie dobrovoľníkov 2019"

Ďalšie články