Poďakovanie Snami druhým, o.z.

Radi by sme sa poďakovali občianskemu združeniu S NAMI DRUHÝM a ich Charity shopu Košice za

rýchlu pomoc pri darovaní 6 postieľok pre prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb

Slovenského Červeného kríža.

poďakovanie

Ďalšie články