POĎAKOVANIE SPONZOROM

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto ďakuje doleuvedeným sponzorom za poskytnutie vecných darov do CELOMESTSKEJ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV kat. DMZ I. a II. (I. a II. stupeň), ktorá sa uskutočnila dňa 18.5.2023 na Gymnáziu Park mládeže 5, Košice:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zoologická záhrada Košice
Bobová dráha Košice – Kavečany

Ďalšie články