Podporte nás (2%/3%)

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ – ÚZEMNÝ SPOLOK KOŠICE – MESTO
Centrum komplexných služieb starostlivosti pre deti a mládež so zdravotným hendikepom

Ahoj,

moje meno je Max. Mám 13 rokov. Nechodím a nerozprávam, ale aj napriek tomu mi rozumejú a som tu každý deň. Keď som sem prišiel takmer pred deviatimi rokmi postupne som sa učil sedieť, jesť za stolom, držať farbičku a čmárať (dúfam, že moje diela raz skončia na výstave). Viem si zobrať hračky a ťahať Moniku, aby mi pomohla. Pred troma rokmi som bol na operácii nôh, a odvtedy poctivo cvičím. Už sa ani nehnevám keď cvičíme každý deň, lebo robím pokroky. A mám pre Vás novinu, učím sa chodiť s chodítkom a ide mi to!!! A viem sa postaviť zo stoličky tak, že sa držím sám a viem aj sedieť na fit-lopte, síce s aktívnym dozorom, ale sedííím. Tety v „Červenom kríži“ sú šťastné a moja  mamina má stále častejšie úsmev na tvári a konečne má čas aj pre seba. Inak robím aj rôzne lapajstvá s kamarátmi, mám rád našu  bylinkovú záhradku a velikánsku záhradu. (Na budúci rok by som sa rád skamarátil s počítačom, a konečne sa Vám budem môcť poďakovať  za pomoc.)

Budeme radi, ak aj tento rok uskutočníte asignáciu 2% dane z príjmu prostredníctvom našej organizácie. Ponúkame možnosť využiť získané 2% z dane, ktoré si môžete zbierať na účte našej organizácie, v prospech konkrétnych, Vami určených,  zdravotne znevýhodnených detí a dospelých , ktorí potrebujú našu pomoc.

Ak získavate 2% z daní pre konkrétnu osobu, je dôležité, aby Vám každá oslovená fyzická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o organizácii a sume 2%.

Ďakujeme Vám za morálnu a finančnú podporu. Aj tento rok môžete poukázať 2% z dane do 31.marca na podporu Slovenského červeného kríža, územného spolku Košice – mesto . Naše vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%).  Aj vďaka darom od ľudí ako ste vy, môžeme  pomáhať tam, kde to je potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na projekty, ktoré zlepšujú život ľudom s ťažkým zdravotným znevýhodnením a reálne zachraňujú životy.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú našu činnosť poukázaním 2% (3%) z daní. 


3% SÚ VIAC AKO 2%

Možno ste nevedeli, že ako dobrovoľníci môžete prispieť na činnosť Slovenského Červeného kríža miesto 2% až 3% z vašej dane. Stačí požiadať o vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti a spolu s tlačivom na darovanie podielu dane ho do 30. apríla zaslať alebo doručiť daňovému úradu v mieste bydliska.


Poukázať 2% zo zaplatenej dane môžete:

 • priamo v daňovom priznaní za predchádzajúci rok v termíne do 31.marca
 • u zamestnancov – je potrebné vyžiadať od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a doručiť ho na daňový úrad v mieste bydliska spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) v termíne do 30. apríla

Je potrebné:

 • do 15. februára 
  doručiť žiadosť zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane
 • do 31. marca 
  Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie o poukázaní sumy je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 
  zasielanie Vyhlásenia o poukázaní dane  zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia o poukázaní sumy zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Údaje prijímateľa : 
Obchodné meno: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice – mesto
Právna forma: Slovenský Červený kríž
IČO: 00 416 193
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice