Podporte nás (2%/3%)

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ – ÚZEMNÝ SPOLOK KOŠICE – MESTO
Centrum komplexných služieb starostlivosti pre deti a mládež so zdravotným hendikepom

Budeme radi, ak aj tento rok uskutočníte asignáciu 2% dane z príjmu prostredníctvom našej organizácie. Ponúkame možnosť využiť získané 2% z dane, ktoré si môžete zbierať na účte našej organizácie, v prospech konkrétnych, Vami určených,  zdravotne znevýhodnených detí a dospelých , ktorí potrebujú našu pomoc.

V mene všetkých prijímateľov sociálnych služieb ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali 2% z dane. Chceli by sme Vás poprosiť o doručenie kópie potvrdenia o darovaní dane na 2. poschodie – administratíva. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Ďakujeme Vám za morálnu a finančnú podporu. Aj tento rok môžete poukázať 2% z dane do 31.marca na podporu Slovenského červeného kríža, územného spolku Košice – mesto . Naše vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%).  Aj vďaka darom od ľudí ako ste vy, môžeme  pomáhať tam, kde to je potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na projekty, ktoré zlepšujú život ľudom s ťažkým zdravotným znevýhodnením a reálne zachraňujú životy.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú našu činnosť poukázaním 2% (3%) z daní. 


3% SÚ VIAC AKO 2%

Možno ste nevedeli, že ako dobrovoľníci môžete prispieť na činnosť Slovenského Červeného kríža miesto 2% až 3% z vašej dane. Stačí požiadať o vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti a spolu s tlačivom na darovanie podielu dane ho do 30. apríla zaslať alebo doručiť daňovému úradu v mieste bydliska.


Poukázať 2% zo zaplatenej dane môžete:

 • priamo v daňovom priznaní za predchádzajúci rok v termíne do 31.marca
 • u zamestnancov – je potrebné vyžiadať od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a doručiť ho na daňový úrad v mieste bydliska spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) v termíne do 30. apríla

Je potrebné:

 • do 15. februára 
  doručiť žiadosť zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane
 • do 31. marca 
  Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie o poukázaní sumy je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 
  zasielanie Vyhlásenia o poukázaní dane  zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia o poukázaní sumy zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Potrebné údaje:
Názov: Slovenský Červený kríž
Sídlo: Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
IČO: 00177466 (tento údaj je potrebné zarovnať SPRAVA, zvyšné políčka zostávajú prázdne)
Právna forma: Slovenský Červený kríž