Pomáhame potravinami – 14.10.2021

Dnes 14.10. naši dobrovoľníci SČK v rámci Potravinovej zbierky vyzbierali trvanlivé potraviny od okoloidúcich ľudí v Kauflande, v pobočkách OC Galéria a na Popradskej ul. v Košiciach, ktorí boli ochotní pomôcť ľuďom v núdzi. Vďaka darcom sa podarilo dopoludnia vyzbierať až cca 550 kg! 

Najbližšie sa z nich urobia balíky a odovzdajú konkrétnym núdznym – viacpočetným rodinám, osamelým matkám s deťmi, seniorom.

ĎAKUJEME VŠETKÝM!

Ďalšie články