Pomoc našich dobrovoľníkov v hotspote pri kúpalisku Červená hviezda, Košice

Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža v spolupráci s dobrovoľníkmi zo Záchrannej služby Východ a Kynologickej záchrannej jednotky poskytujú zdravotnú asistenciu v hot-spote pri kúpalisku Červená hviezda neďaleko železničnej a autobusovej stanice v Košiciach utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny. Najčastejšími prípadmi s ktorými sa počas ich dobrovoľníckej služby stretávajú sú odreniny, bolesti hrdla, zvýšená telesná teplota, bolesti žalúdka či hlavy, nevoľnosť a pod. V prípade život ohrozujúcich stavov kontaktujú rýchlu zdravotnú pomoc cez linku 155. Dobrovoľnícku službu vykonávajú nepretržite 24 hodín denne už od zriadenia hot-spotu. Ďakujeme všetkým za ich ochotu pomáhať a spoluprácu.

Ďalšie články