Pomôžte nám pomáhať

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ – ÚZEMNÝ SPOLOK KOŠICE – MESTO
Centrum komplexnÝch SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI pre deti a mládež so zdravotným HENDIKEPOM

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú našu činnosť poukázaním 2% z daní

2012

Ahoj,
moje meno je Max.
Nechodím a nerozprávam, ale aj napriek tomu mi rozumejú a som tu každý deň.
Okrem nezbedností, ktoré stváram so svojimi kamarátmi sa učím aj nové veci. Tety doktorky na nás pravidelne dozerajú a vedia, kedy môžeme "poriadne zabrať". Naučil som sa sedieť a jesť za stolom, držať farbičku a kresliť, teda čmárať. Vďaka tetám, ktoré majú trpezlivosť, zvládam celkom vážnu vec ísť na záchod. Už mám 8 a s plienkami to nie je ono. Učím sa ťukať do počítača, už neplačem keď cvičíme každý deň. Rád sa hrám v záhrade a chcel by som ísť na výlet, do botanickej záhrady i bábkového divadla.
Domov odchádzam spokojný a usmiaty po celý rok. Moja mamka je šťastná. Niekedy sa až diví čo to so mnou urobili 🙂 a konečne má čas aj pre seba.

2013

Dobrý deň,
moje rúčky ma viac počúvajú ….ja kreslím, papám, viem si zobrať hračky i
ťahať Moniku aby mi pomohla….
Nohy ma ešte nedržia, ale budem tak ako Tomáš, Mirko a Dominik poctivo
cvičiť a „stáť v stoličke“ ktorá mi pomáha zosilnieť, aby som sa nešmýkal
naše ruky viac počúvajú. Verím, že aj moje výkresy budú raz na výstave.
Príde k nám nový chlapec a my už mu budeme pomáhať. Aj naši blízky majú
častejšie úsmev na tvári..

2015

Dobrý deň,
mám 11 rokov, stále nerozprávam, ale po  operácii nôh som cvičil  každý deň, celý mesiac . V obleku, pavuku….. a všeličo iné a oplatilo sa to. Stojím a urobil som prvé kroky v živote.
Nepoužíval som svoje ruky, ale teraz sa rád hrám s kockami a prekladám ich po našom útulnom domčeku. Veľmi radi aj s kamarátmi chodíme do kreatívnej dielne, do krásnej novej špeciálnej triedy. Cvičíme i na dvore a staráme sa  aj bylinkovú záhradku.

Doteraz sme aj vďaka Vám dostali pomôcky a prístroje na fyzioterapiu, pomôcky do špeciálnej triedy, na arteteterapiu a oxygenoterapiu.

Detí s výrazným zlepšením a spokojných rodín by mohlo byť viac.
A tak Vás aj v ich mene prosíme: darujte nám svoje percentá z dane.
Ak sa rozhodnete venovať ich deťom, Vaše prostriedky budú použité na rehabilitáciu ( aj TheraSuit ) v novom Centre SČK pre deti so zdravotným znevýhodnením na Komenského 19, v Košiciach, kde máme momentálne osemnásť klientov.

Ďakujeme Vám za doterajšiu podporu.

S pozdravom a úctou
Deti Centra komplexných služieb starostlivosti SČK v Košiciach

Ď A K U J E M E

Poukázať 2% zo zaplatenej dane môžete:

1. priamo v daňovom priznaní za predchádzajúci rok v termíne do 31.marca

TU KLIKNÚŤ: 01_Danove_priznanie FO_A.pdf
TU KLIKNÚŤ: 01_Danove_priznanie FO_B.pdf
TU KLIKNÚŤ: 01_Danove_ priznanie PO.pdf

2. u zamestnancov – je potrebné vyžiadať od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a doručiť ho na daňový úrad v mieste bydliska spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% v termíne do 30.apríla

Potvrdenie – vydá mzdová učtáteň: Potvrdenie.o.zaplateni.dane.rtf
Pre zamestnancov: Vyhlasenie.opoukazani.sumy.rtf

 

Je potrebné:

do 15. februára 
doručiť žiadosť zamestnanca zamestnávatelovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenia Potvrdenia o zaplatení dane

do 31. marca 
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 
zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane) 

 

Údaje prijímateľa : 
Obchodné meno: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice – mesto 
Právna forma: Slovenský Červený kríž 
IČO: 00 416 193 
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice 

www.rozhodni.sk

7770