Poskytovanie opatrovateľskej služby s možnosťou ihneď

Opatrovateľská služba

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice mesto ponúka pre občanov mesta Košice
poskytovanie opatrovateľskej služby s možnosťou ihneď. Ak máte príbuzných, ktorí
potrebujú starostlivosť v domácom prostredí počas dňa, kontaktujte nás: 0903 782 836,
poradna.ke@redcross.sk

Ďalšie články