Potravinová zbierka od DB Schenker Slovensko, pobočka Košice

Veľká vďaka patrí spoločnosti DB Schenker Slovensko z pobočky v Košiciach, ktorí sa aj v tomto roku rozhodli pomôcť ľuďom v núdzi zbierkou potravín prostredníctvom územného spolku SČK Košice – mesto. Darované potraviny potešili a pomohli osamelým nízkopríjmovým seniorom, invalidným dôchodcom aj deťom z detského domova. Ďakujeme.

Ďalšie články