Prestávka v podobe chutnej tresky ako sponzorského daru od Ryba Košice spol. s r.o.

Aj v čase pandémie koronavírusu vykonávajú dobrovoľníci pre Slovenský Červený kríž rôznu dobrovoľnícku činnosť ako je aj donáška obedov pre seniorov a ZŤP občanov v mestských častiach Košíc. Naši zamestnanci SČK ÚzS Košice-mesto zase pripravujú v Domove sociálnych služieb nové aktivity a skrášľujú priestory DSS pre našich prijímateľov sociálnych služieb. Chutná desiata od spoločnosti RYBA Košice spol. s r.o. v podobe tradičnej či pikantnej tresky im padla vhod. Ďakujeme za tento sponzorský dar.
#dakujeme #sckkosicemesto #slovenskycervenykriz

padla vhod aj našim zamestnancom a dobrovoľníkom počas výkonu ich práce (pre viac info kliknite sem)

Ďalšie články