Preventívna aktivita v Stacionári svätej Heleny v Košiciach

V rámci preventívnych aktivít  projektu špecializovaného sociálneho poradenstva sa v piatok 13. júla 2018 uskutočnila interaktívna prednáška zameraná na význam signalizácie prvej pomoci a prvú pomoc pri náhlom ohrození života. Sociálna poradkyňa pre špecializované sociálne poradenstvo z Poradne SČK ÚzS Košice – mesto spolu s tromi dobrovoľníčkami z Mládeže SČK Dianou, Kristínou a Laurou pripravili zážitkovou formou pre vyše 20 účastníkov ukážky prvej pomoci pri úraze v domácnosti (porezanie), krvácaní z nosa a ako postupovať pri príznakoch infarktu a mozgovej príhody.  Účastníci prednášky si v simulovanom rozhovore precvičili ako kontaktovať stredisko záchrannej služby, dozvedeli sa, kedy volať na číslo 155 a kedy priamo na 112. So záujmom si vypočuli informácie ohľadom monitorovania a signalizácie potreby pomoci v nepredvídanej situácii (zranenie, úraz, pád), náhlej krízovej situácii (náhle zhoršenie zdravotného stavu), mimoriadnej situácii (prepadnutie alebo ohrozenie inou osobou), prostredníctvom tiesňovej starostlivosti S-fon, ktorá poskytuje svoje služby seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Košiciach. Na záver bol priestor na otázky účastníkov a  spoločný rozhovor pri výborných domácich koláčoch, ktoré napiekli zamestnankyne stacionára. Táto prednáška vedená zážitkovou formou sa stretla s pozitívnou reakciou zúčastnených ľudí  so zdravotným postihnutím, seniorov, zamestnancov denného stacionára i dobrovoľníkov SČK. Podujatia tohto typu budú ešte pokračovať ďalšími interaktívnymi prednáškami v tomto i ďalších zariadeniach v spolupráci s miestnymi spolkami SČK. Sú plánované prednášky ohľadom kompenzácií dôsledkov zdravotného postihnutia a starostlivosti o ľudí so zdravotným  postihnutím v domácnosti, o prevencii a predchádzaní syndrómu vyhorenia a psychohygiene, o prevencii proti infekčným ochoreniam, význame očkovania a iné… Na spolufinancovaní projektu špecializovaného sociálneho poradenstva sa podieľa Košický samosprávny kraj.

Ďalšie články