Vyšetrenie protilátok IgM (akútnych) a IgG (dlhodobých) COVID-19 krvným testom

S účinnosťou od 31.05.2021 spúšťame pilotné zisťovanie protilátok proti ochoreniu COVID-19 pre verejnosť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  • Miesto prevádzky:  Dom SČK, Komenského 19, 3. poschodnie – fialová šípka, 040 01 Košice 
  • Prevádzková doba: pondelok až piatok, od 8.00 do 15.00 hod.
  • V prípade záujmu o vyšetrenie vyplňte prihlasovací formulár (pod textom), následne Vás budeme kontaktovať.

Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť alebo kontakt s vírusom SARS-CoV-2 alebo odpoveď organizmu po očkovaní. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, aj keď nemusí mať žiadne príznaky, alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi. Každý, kto prekonal ochorenie, bude mať v krvi špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol vystavený. Imunitný systém začne produkovať protilátky ako súčasť procesu boja proti infekcii. Protilátky ostávajú v krvi naďalej po prekonaní ochorenia.

Metóda SARS-CoV-2- IgM, zachytáva výlučne IgM protilátky, ktoré sa tvoria v akútnej fáze ochorenia. Pozitívny výsledok znamená, že ešte neodznela akútna fáza ochorenia. Protilátky IgM sa môžu tvoriť aj niekoľko týždňov. V prípade prítomnosti IgM protilátok a neprítomnosti IgG protilátok môže byť pacient stále infekčný a je potrebná domáca karanténa.

Metóda SARS-CoV-2- IgG – IgG dávajú informácie o tom, či ste infekciu prekonali alebo ste boli v kontakte s vírusom a znamenajú ochranu pred opätovnou infekciou. Tvoria sa od 14. dňa po kontakte s vírusom, po podaní 1. dávky očkovacej látky. Dynamika produkcie je individuálna u každého človeka. Protilátky IgG eliminujú vírus, čo znamená, že v prípade pozitívneho výsledku človek prestáva byť infekčný, aj v prípade pretrvávajúcej tvorby IgM protilátok.

Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA je fluorescenčné imuno-stanovenie na kvalitatívnu detekciu špecifických látok proti SARS-CoV-2 prítomných v ľudskej krvi. Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA sa používa s analyzátormi STANDARD F vyrobenými spoločnosťou SD BIOSENSOR. Tento test je určený na profesionálne diagnostické použitie in vitro (mimo tela) a je určený na pomoc pri diagnostike infekcie SARS-CoV-2 u pacienta v rekonvalescenčnej fáze s klinickými príznakmi infekcie SARS-CoV-2. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningového testu. Mali by sa vykonať špecifickejšie alternatívne diagnostické metódy, aby sa získalo potvrdenie infekcie SARS-CoV-2 (napr. PCR test).

AKO PREBIEHA TESTOVANIE

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

  1. Odobranie vzorky kapilárnej krvi z prsta.
  2. Vyhodnotenie testu – 15 minút.

UPOZORNENIE

Vyšetrenie IgM a IgG neslúži ako náhrada PCR testu, ktorý sa uskutočňuje pomocou výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť identifikovať už prekonanú infekciu v minulosti akútnu fázu ochorenia a tiež prítomnosť protilátok ako ochrany pred infekciou. Výsledky testovania protilátok neslúžia ako potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Ak máte niektorý z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte sa pokynmi svojho lekára. Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste vírusové ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 – 4 týždňami) alebo po očkovaní.

CENA VYŠETRENIA

25 € (Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Platba je možná len v hotovosti na mieste.)

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Viac informácií na: 0948 050 225, fyzio.ke@redcross.sk.