Kurzy prvej pomoci


Darčekový poukaz na kurz prvej pomoci

Zháňate originálny a netradičný darček, na ktorý vaši blízki nezabudnú? Darujte zážitok v podobe kurzu prvej pomoci. Vybrať si môžete z našich akreditovaných kurzov, ktoré sú v rozsahu 8 hodín, 16 hodín alebo 33 hodín. 
 
Stiahnite si darčekový poukaz a darujte ho sebe i vašim drahým:

Kurzy prvej pomoci

Nie všetci vieme poskytnúť prvú pomoc. Denne sa stávajú nehody, stretávame sa s úrazmi na pracovisku, doma.

Slovenský Červený kríž ponúka kurzy prvej pomoci, ktoré viete využiť: v rodine i na pracovisku , služobných cestách i na firemných akciách, ak absolvujete vodičský kurz. Výučba prebieha v príjemnom prostredí a moderne vybavených učebniach pod vedením skúsených inštruktorov. Kurzy ponúkame i formou e-learningu, teoretickú časť kurzu prvej pomoci absolvujete prostredníctvom webovej aplikácie priamo z pohodlia domova a u nás absolvujete praktickú časť.

Tradícia,  kvalita, dobrá cena a iba u nás získate európsky certifikát prvej pomoci.

Slovenský Červený kríž je držiteľom platnej akreditácie kurzu prvej pomoci vydanej MZ SR č. S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021.

Upútavka: pre záujemcov kurzu prvej pomoci.

Prihláška – pre stiahnutie kliknite tu: Prihláška na kurz prvej pomoci

Ponúkame vám kurzy prvej pomoci:

  • základný akreditovaný Kurz prvej pomoci 8 hod.
  • akreditované kurzy prvej pomoci s rozšíreným časovým rozsahom 16 hod. alebo 33 hod.
  • Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov, starých rodičov 4 hod.
  • Zážitkové kurzy prvej pomoci 2 hod. alebo 4 hod. pre materské, základné a stredné školy

Kurzy prvej pomoci sú určené pre laickú verejnosť, školy, organizácie v rámci BOZP.

Učebný plán:

  1. Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  2. Stavy bezprostredne ohrozujúce život – zastavenie dýchania, krvného obehu, krvácanie, bezvedomie
  3. Zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch

A praktické cvičenia, nácvik oživovania, nácvik  AED – cvičný defibrilátor, polohovanie, zastavenie krvácania, obväzová technika

Záujemcovia o kurz prvej pomoci sa môžu prihlásiť ako jednotlivec alebo firma, organizácia. Termíny kurzov prvej pomoci zverejňujeme na našej webstránke a facebookuPotvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci sa vydáva v deň absolvovania skúšky. V prípade absolvovania akreditovaných kurzov prvej pomoci 16 hod. alebo 33 hod. je možné na vyžiadanie účastníka kurzu navyše získať Európsky certifikát s celoeurópskou platnosťou.


Záväzný prihlasovací formulár pre kurz prvej pomoci – JEDNOTLIVEC:

Poznámka (napr. zaradenie do kurzu v mesiaci máj)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Záväzný prihlasovací formulár pre kurz prvej pomoci – FIRMA / ORGANIZÁCIA:

Poznámka (napr. zaradenie do kurzu v mesiaci máj)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Súbor otázok na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci (Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR  pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizované vo februári 2018) Otázky pre skúšky z poskytovania prvej pomoci


Kontakt: 0911 622 486, kurzy.ke@redcross.sk

Na stiahnutie:

Fotogaléria – Naučíme Vás prvú pomoc