Rodinný deň s primátorom

Pondelok, 15. september 2014, sa na košickej Alpinke niesol v znamení rodinnej pohody a zábavy. Mnoho rodín z Košíc či blízkeho okolia strávilo v tomto krásnom rekreačnom areáli príjemný deň s Richardom Rašim, primátorom mesta Košice. Popri množstve atrakcií, súťaží a hier si deti spolu so svojimi rodičmi mohli vyskúšať aj postupy prvej pomoci pri bezvedomí, zastavení dýchania, dusení sa, zlomeninách alebo vonkajšom krvácaní. Prezentáciu predlekárskej prvej pomoci a zdravotný dozor zabezpečili dobrovoľníčky Mládeže SČK Košice-mesto.

V duchu doznievajúceho Svetového dňa prvej pomoci si naše dobrovoľníčky pre malých aj veľkých účastníkov pripravili stanovisko zamerané na praktickú prezentáciu laickej prvej pomoci. Vďaka špeciálnym figurínam či zdravotníckemu vybaveniu si záujemcovia mohli nadobudnuté teoretické vedomosti ihneď vyskúšať v praxi. Poskytovanie prvej pomoci zaujalo najmä najmladších účastníkov, no postupy prvej pomoci si následne radi vyskúšali aj ich rodičia. Okrem poskytnutia prvej pomoci pri bezvedomí a zastavení dýchania sa deti tiež dozvedeli, ako ošetriť zlomeniny, rany a veľké vonkajšie krvácanie. Naše dobrovoľníčky im vysvetlili, kedy sa pri krvácaní používa bežné ovínadlo a kedy už tlakový obväz a nezabudlo sa ani na protišokové opatrenia. Všetky otázky týkajúce sa predlekárskej prvej pomoci boli následne svedomito zodpovedané.

Okrem veselých zážitkov a sladkej odmeny si tak deti so sebou z Rodinného dňa s primátorom mesta Košice odniesli aj cenné poznatky o poskytovaní laickej prvej pomoci. Rodičom prajeme veľa lásky a trpezlivosti pri vychovávaní svojich ratolestí a veríme, že z nich raz vyrastú šikovní záchrancovia.

15. september 2014 sa na košickej Alpinke niesol v znamení rodinnej pohody a zábavy. Prezentáciu prvej pomoci, ako aj zdravotný dozor pre účastníkov zabezpečili dobrovoľníčky Mládeže SČK Košice-mesto.

http://kosice.redcross.sk/galerie/rodinny-den-s-richardom-rasim

Ďalšie články