Rozvoj práce s deťmi a mládežou

Dobrovoľníctvo v Územnom spolku SČK Košice – mesto:

  • aktivity na podporu mládežníckej participácie, aktívneho občianstva
  • potreby a požiadavky pre žiakov v oblastiach:
    • vzdelávanie: školenia a workshopy na tému prvá pomoc, HIV prevencia, projekty, na ktorých môžu participovať Dorotka a jej priatelia, Spolu to zvládneme
    • zdravý životný štýl
    • rovesnícke vzdelávanie
    • národné a medzinárodné aktivity