S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice – mesto spĺňa základný štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a získava značku kvality

Ďalšie články