Séria diskusných seminárov úspešne odštartovala

Ako vyústenie niekoľkomesačnej práce tímu 24 expertov sa dňa 26.3.2013 konal prvý zo série 8 diskusných seminárov určenej pre odborníkov z oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ťažko zdravotne postihnutých detí a mladistvých. Seminár s témou: „Kvalita služieb pre ťažko postihnuté deti a mladistvých v dennej starostlivosti zariadenia sociálnych služieb“ mal za cieľ definovať a nastaviť východiská celého vzdelávania.

Séria odborných podujatí má ambíciu vytvoriť priestor na diskusiu, zdieľanie vedomostí a skúseností a spoluprácu, tak v rámci, ale najmä medzi rôznorodými špecializáciami spojenými so starostlivosťou o ťažko zdravotne postihnuté deti a mladistvých. Jej cieľom je prepájať aspekty sociálnej, zdravotnej a pedagogickej starostlivosti a poskytnúť tak komplexnejší a multidimenzionálny pohľad na túto problematiku s cieľom zlepšiť stav klientov.

Semináre prebiehajú v približne 3 – týždňových intervaloch. V prípade záujmu o účasť nás prosím kontaktujte (projekt1.ke(at)redcross.sk).

   

0