ŠKK 2016

8297

Študentská kvapka krvi bude prebiehať v čase od 17.10.2016 do 18.11.2016

Hlavný motív. „Nech už si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“