Školenie zamestnancov Kancelárie prvého kontaktu na 33 hodinovom kurze prvej pomoci

Zachrániť život a poskytnúť prvú pomoc je povinnosťou každého z nás.
 
Aj my, zamestnanci Kancelárie prvého kontaktu sme sa v tejto oblasti zdokonaľovali v dňoch 15. – 17.5.2024 účasťou na Kurze prvej pomoci – 33 hodín na ÚzS SČK Košice – mesto.
Nikdy nevieme, kedy nám nadobudnuté vedomosti pomôžu pri výkone našej práce alebo v každodenných životných situáciách ❤.

Ďalšie články