Škôlkárska kvapka krvi

7. októbra 2014 sa v MŠ Šafáriková uskutočnil druhý ročník Škôlkárskej kvapky krvi. Mobilného odberu krvi sa zúčastnilo 34 darcov, z toho 16 prvodarcov. Všetkým, ktorí sa rozhodli darovať krv, tú najvzácnejšiu tekutinu, ktorú ľudstvo vlastní, ďakujeme.

Krv, ktorú sa rozhodli bezpríspevkoví darcovia nezištne darovať, môže zachrániť obeť úrazu, pomôcť predčasne narodenému dieťaťu, pri urgentných operáciách môže byť rozhodujúcim faktorom. Neexistuje umelá náhrada krvi – jej jediným zdrojom je ČLOVEK! Ďakujeme Vám.

7. októbra 2014 sa v MŠ Šafáriková uskutočnil druhý ročník Škôlkárskej kvapky krvi. Mobilného odberu krvi sa zúčastnilo 34 darcov, z toho 16 prvodarcov. Všetkým, ktorí sa rozhodli darovať tú najvzácnejšiu tekutinu, ktorú ľudstvo vlastní, ďakujeme.

http://kosice.redcross.sk/galerie/sk–lkarska-kvapka-krvi

Ďalšie články