Skvalitnenie materiálno – technického zabezpečenia dobrovoľníckych činností v oblasti ochrany zdravia a života a poskytovania sociálnych a zdravotných služieb

Vďaka finančnej dotácii mesta Košice sa zvýšila kvalita vzdelávania a praxe poskytovania prvej pomoci u žiakov a zvýšila sa informovanosť občanov mesta Košice.

  • Ďakujeme Mestu Košice za finančnú dotáciu, ktorou bol podporený projekt „Skvalitnenie materiálno – technického zabezpečenia dobrovoľníckych činností v oblasti ochrany zdravia a života a poskytovania sociálnych a zdravotných služieb“ pre obyvateľov Košíc, vrátane detí v predškolských a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice.
  • Projekt podporilo mesto Košice. Výška poskytnutej dotácie 5 000€
  • Bol zakúpený materiál, materiálne vybavenie pre dobrovoľníkov k výučbe PP, čím sa zvýšila kvalita vzdelávania, praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci u žiakov MŠ, ZŠ v Košiciach. Zvýšila sa informovanosť občanov mesta Košice o preventívno-výchovných dobrovoľníckych dlhodobých aktivitách a zabezpečení sociálnych a zdravotných služieb.

Ďalšie články