Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi (21.09.2022)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto ocenil v stredu 21. septembra 2022 v kultúrno-spoločenskom centre Južan v Košiciach viacnásobných darcov krvi na slávnostnom podujatí ako prejav uznania a úcty za ich šľachetný čin darovania krvi, ktorým pomáhajú zachraňovať zdravie a životy ľudí. Podujatie obohatili svojim programom aj študenti a pedagógovia košického konzervatória Jozefa Adamoviča.
Ocenenie za viacnásobné darovanie krvi bolo udelené spolu 85 osobám – z toho 25x Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického, 22x diamantová plaketa, 25x zlatá plaketa, 1x bronzová a 12x strieborná plaketa prof. MUDr. Jana Janského.
Ďakujeme Vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím darovať krv zmenili život.
 

Ďalšie články